YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

(Kalite-Müşteri Memnuniyeti-Gıda Güvenliği-Çevre-İSG) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulayarak gıda güvenliğini sağlamak. SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEKLER üretmek, müşterilere beklentilerinin de üzerinde hizmet sunarak MÜŞTERİ / TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ arttırmak, tüketicilerimizin / müşterilerimizin şikâyetlerini iletebilmesi ve geri bildirim için objektif, şeffaf, erişilebilir, çözüm odaklı bir süreç oluşturmak, müşterilerden / tüketicilerden alınan geri bildirimleri gelişim fırsatı olarak ele almak, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları verimli kullanmak, atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşüm veya bertaraf ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak, çalışan ve çalışan temsilcilerinin sisteme katılımını sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak, tüm faaliyetlerimizde; Kalite- Gıda Güvenliği- Çevre – İSG – Müşteri Memnuniyeti ile ilgili tüm yasal şartlara, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, müşteri ile mutabık kalınan şartlara ve yönetim sistemi standartlarına uymak, Yönetim sistemlerinin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek, Her seviyedeki ENDER CATERING KASTAMONU personellerinin iş içinde eğitilerek; mesleki yetkinliklerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ilgili taraflarla etkin, anlaşılabilir, açık ve sürdürülebilir iletişimi sağlamak, Sözleşmeli yemek şirketi olarak, sektördeki rekabet avantajlarımızı güçlendirmek ve kurumsal yapımızı geleceğe gururla taşımaktır.